PAROHIA ”SFÂNTA CUVIOASA PARASCHEVA” DIN JELOBOC, COMUNA PIATRA, ORHEI

Reclame
Publicat în Без рубрики | Lasă un comentariu

PARC ÎN JELOBOC: A FI SAU A NU FI?

Publicat în Без рубрики | Lasă un comentariu

MAI EXISTĂ PIATRA, JUDEȚUL PRAHOVA ȘI PIATRA, JUDEȚUL CONSTANȚA… IN ROMÂNIA

Publicat în Без рубрики | Lasă un comentariu

DOCUMENT: ALFABETIZAREA SOVIETICĂ ÎN RAIONUL ORHEI (3.10. 1940)

piatra lupta cu analfebetismul

Imagine | Publicat pe de | Lasă un comentariu

O PAGINĂ NEAGRĂ DIN ISTORIE: FOAMETEA DIN PIATRA, ORHEI

  NOI INFORMAȚII DESPRE FOAMETEA DIN PIATRA
AxeniaDupă restabilirea în anul 1944 a regimului comunist în Moldova au început represiunile față de populație, conform aceluiași scenariu, care a fost aplicat până la război în RASSM. În scopul ținerii populației sun un control riguros și al înăbușirii oricărui mod de rezistență, teritoriul mic al republicii (teritoriul Moldovei era de 32,2 mii de kilometric patrați cu o pupulație de 2257 mii de locuitori) a fost împărțită în 60 de raioane, din care 6 erau pe malul stâng (Camenca, Râbnița, Dunăsari, Grigoriopol, Tiraspol și Slobozia) și 44 pe malul drept al Nistrului.
Este cazul să reamintim cititorului, că după terminarea războiului pe teritoriul Basarabiei(1944), aceasta a fost din nou anexată la URSS, restabilite structurile sovietice ale puterii de stat. Inițial, în componența județul Orhei făceau parte raioanele: Chiperceni, Criuleni, Telenești, Brăviceni, Rezina, Susleni, Răspopeni și Orhei. (vezi: Alexei Memei. Teroarea comunistă în RSSM (1924-1940) și RSSM (1944-1947). Editura Serebia, Chișinău, 2012, pag.667)
Către anul 1947 în județul Orhei în total erau 903 comuniști, inclusiv 722 membri de partid și 181 candidați de partid; ca nivel de studii: superioare – 43 persoane, medii – 263 persoane, medii incomplete – 298 persoane, primare – 254 persoane; ca naționalitate: ruși – 501 persoane, ucraineni – 186 persoane, moldoveni – 104 persoane, evrei – 68 persoane. (Ax.Iasir, Ibidem)
Foametea organizată de noile autorități a adus un impact major populației.În satul Furceni, raionul Orhei, un locuitor al satului, născut în anul 1899, împreună cu soția sa și fiica timp de 5 săptămâni s-au hrănit cu buruieni și câini sălbatici. La 13 ianuarie 1947, aflând despre faptul că a decedat o vecină, a intrat în casă, a tăiat o parte din corpul ei, pe care l-au fiert și l-au mâncat(numele este cunoscut) (vezi: Alexandru Moraru. Victimile terorii comuniste din Basarabia, Chișinău, 2010, vol.I, pag.399, copie de pe original,unde este indicat și numele).
Spre sfârșitul lunii februarie 1947 situația s-a înrăutățit și mai mult. Din acest motiv, secretarul CR Orhei al PC(b) M.Gagarin a adresat un Memoriu secretarului CC al PC(b) M S.I. Afteniuk și secretarului Comitetului Județean al PC (b) M, M.S. Kuznețov cu privire la starea de lucruri în lupta cu distrofia în raionul Orhei. Documentul respectiv a fost depistat în Arhivă OSPRM și este datat cu 25 februarie 1947. În el se menționează:
Potrivit situației de la 25 februarie, a.c. au fost puși la evidență și înregistrați 7257 de bolnavi de distrofie, inclusiv 5158 de persoane –de gradul I, 1464 persoane de gradul II și 635 de persoane – de gradul III.
Mortalitatea în raion, potrivit situației de la 25 februarie, a.c. este exprimată în felul următor: în total au decedat 823 de persoane, inclusiv 299 de persoane din cauza distrofiei. În luna ianuarie în total au fost 390 de cazuri de deces, din ele 139 din cauza distrofiei. În decursul a 24 de zile a lunii februarie 1947 au fost 433 de cazuri de deces, inclusiv 16o de distrofici. (urmează abzaț omis de noi- Ax.I)
Alte cazur de deces din lunile ianuarie și februarie, 524 de persoane, au fost calificate de personalul medical cu diferite diagnostice, dar sunt într-o mare măsură legate de epuizarea ca rezultat al subnutriției.

44588-m
În scopul luptei cu distrofia în raion au fost efectuate următoarele acțiuni: potrivit situației de la 1 ianuarie a.c. au fost spitalizați 215 distrofici, în luma ianuarie 418 persoane, de la 1 până la 20 februarie a.c. au fost spitalizați 546 persoane. În prezent 655 de distrofici se află la tratament, iar ceilalți 452 au fost externați ca fiind în convalescență și 72 de persoane au decedat.
A fost desfășurată o rețea de pavilioane de spital în satele: Morozeni pentru 20 de persoane, Brăviceni pentru 40 de persoane, Breanova pentru 30 de persoane, Dâșcova – 30 de persoane, Teleșeu – 30 de persoane, Slobozia- 25 de persoane, Furceni – 25 de persoane, Piatra – 80 de persoane și în spitalul orășenesc în locul celor 365 de paturi cuvenite, sunt 415 paturi.
În legătură cu starea de urgență în satul Piatra au fost spitalizate suplimentar peste limita stabilită 50 de persoane și în spitalul orășenesc au fost spitalizate peste limită 60 de persoane.
A fost desfășurată o rețea de puncte de alimentare, de la 12 până la 16 ianuarie au fost deschise în locul celor 18 puncte de alimentare permise 22 de puncte de alimentare în care se hrăneau 3600 de oameni. Și de la 5 până la 10 februarie 1947 au fost deschise 10 puncte de alimentare, adică în toate satele raionului cu un contingent al celor care se alimentează în loc de 3600 de rații alimentare repartizate la punctele de alimentare se hrănesc 5500 de oameni, adică 1900 de oameni se alimentează din contul produselor, care nu au fost consumate la punctele de alimentare în luna ianuarie.
În ianuarie au fost primite, transportate și destribuite 133 de tone de împrumut alimentar, și în februarie au fost primite 112,06 tone , din care până la 20 februarie au fost expediate 102,5 tone. Nu au transportat împrumutul țăranii din suburbiile orașului Orhei, din satele Slobozia și parțial din satele Piatra, Seliște, Vatici, care de asemenea s-au deplasat să primească împrumutul rămas.

grane_adevaruljpg

Fondul de pâine comercială repartizat în ianuarie în cantitate de 8 tone a fost vândut în întregime la punctele de alimentare.Pâinea comercială în cantitate de 8 tone primită pentru luna februarie este livrată pentru a le fi vândută muncitorilor din 3 sovhozuri ai SMT-ului, întreprinderii pentru industrializarea lemnului, stației de ameliorare a plantelor în cantitate de 4.2 tone. Pentru ospătăria comercială și 6 ceainării-bufete ale uniunii raionale a cooperației de consum organizate în sate – 2,4 tone și la secțiile de votare în perioada alegerilor în Sovietul Suprem al RSSM au fost vândute 1,4 tone.
În afară de aceasta din contul fondului or. Orhei cu începere de la 18 februarie a.c. sunt livrate zilnic pentru elevii din raion câte 300 kg.
Pentru acordarea ajutorului practic sovietelor sătești la organizarea punctelor de distribuire a împrumutului alimentar, deschiderea pavilioanelor curative, în fiecare sat a fost trimis activul de partid și sovietic, care a efectuat o muncă organizatorică și politică de masă mare în legătură cu acordarea ajutorului de către guvernul unional cu alimente și cu alimente și cu alte acțiuni.
Dar trebuie să menționăm că în profida efectuării unei munci politice și organizatorice mari legate de lichidarea distrofiei precum și de desfășurarea alegerilor în Sovietul Suprem a RSSM, sunt lacune mari în chestiunea luptei cu distrofia. Un șir de tovarăși din activul de partid și sovietic nu au putut îmbina , în timpul alegerilor, concomitent munca la alegeri cu lupta cu distrofia. De aceia într-un șir de sate, în luna februarie, nu a fost transportat împrumutul alimentar și au fost cazuri de furt de ceriale, de exemplu, în sovietele sătești Morozeni, Slobozia, Piatra, Furceni, unde au fost luate măsuri pentru tragerea vinovaților la răspundere penală. De asemenea, sunt cazuri când cerialele nu sunt livrate pe decade, ci pe toată luna (sovietele sătești Furceni, Cișmea).
La fel nu au fost prezentate la timp informațiile despre mortalitatea sporită și despre creșterea numărului de distrofici. De exemplu, în satele Piatra, Furceni, Dâșcova, Seliște, Breanova, Mălăești și alte sate în care trebuiau luate măsuri urgente entru spitalizarea distroficilor de gradele II și III, lucru pe care l-am și făcut la 19-20 februarie, după discuția de la ședința biroului comitetului raional de partid, și persoanele vinovate de aceasta au fost trase la răspundere pe linie de partid (Dobrovolski, Goldenberg, Skatov, Lanovoi).
În profida măsurilor luate de noi și a ajutorului acordat în lupta cu distrofia, situația din raion rămâne catastrofală.Creșterea morbidității de distrofie și a mortalității, nu se reduce, ci sporește. În legătură cu aceasta raionului trebuie să-i fie acordat următorul ajutor:
Să fie majorat numărul paturilor de la spital pentru bolnavii de distrofie de gradul II și III cu 1306 de bolnavi, deoarece alimentarea la punctele de alimentare și împrumutul alimentar livrat pentru bolnavii de distrofie de gradele II și III este insuficientă pentru restabilirea puterilor.
Pentru rețeaua existentă de spitale și extinderea ei în continuare este necesar de mai mult inventar moale (lingerie de pat, saltele, plăpumi, lingerie și altele) – până la 500. Pentru a mări puterea caloriinică a alimentației bolnavilor de distrofie este necesară repartizarea unturii de pește în conformitate cu normele existente pentru fiecare bolnav.
În raion populația rurală este de 36. 000 de persoane, dintre ele 26.300 de persoane primesc împrumut alimentar. 7.700 de persoane nu primesc împrumut alimentar, dar au o acută de alimente. De aceea este necesar să fie majorat împrumutul alimentar pentru 4.100 de persoane, adică cu 18, 4 tone pe lună (calculând câte 4 kg pentru fiecare persoană).
Pentru restul populației – 2.400 de persoane care au posibilitatea de a cumpăra pâine comercială – rugăm să repartizați pâinea comercială în baza calculului câte o 100 de grame pentru fiecare întreținut – 7,2 tone. Pentru elevii din raion – 6.288 de persoane – să repartizați pâine comercială calculând câte 100 grame pentru fiecare persoană – 19, 2 tone. Să repartizați pâine comercială pentru muncitorii sovhozurilor , SMT- ului, întreprinderii pentru industializarea lemnului, stației de ameliorare a plantelor pentru 948 de muncitori și funcționari, care nu primesc cartele pentru persoanele întreținute, din calcului a câte o 100 de grame – pentru fiecare – 28 de tone.
În total va fi nevoie de 29, 2 tone de pâne comercială, echivalentul a 19, 0 tone de făină. De la 1 martie a.c. să fie păstrat în raion acelaș număr al persoanelor care mănâncă la punctele de alimentare – 5.500 de persoane, repartizând numărul corespunzător de rații alimentare.
Secretarul CR Orhei al PC (b) M. Gagarin
(Rezoluție: Ajutorul a fost acordat. S. Afteniuk, 11.03.47) Documentul a fost depistat in Arhiva Organizațiilor Social-Politice a RM, fondul 51 Comitetul Central al PCM, inv. 5, dosarul 69, filele 147- 149 ( publicat și în volumul Anatol Țaranu ”Foametea în Moldova sovietică 1946- 1947.Culegere de documente”, Chișinău, Ed. Litera, 2017, pag. 588-590
Cu regret, foametea organizată de autoritățile sovietice n-a ocolit nici satul meu drag, Piatra din părțile Orheiului…Cred că aceasta a fost o pagină neagră în istoria nu numai al satului meu, dar și a țării întregi.

 

                                                                                                                  Axenia IASIR

Publicat în Без рубрики | Lasă un comentariu

CRĂCIUN FERICIT ȘU LA MULȚI ANI!

felicitare-de-craciun

Imagine | Publicat pe de | Lasă un comentariu

OLGA CRUȘEVAN- VERIȘOARA LUI SERGHEI LAZO

colesnic 1colesnic 2

colesnic 3

colesnic 4

colesnic 5

colesnic 6colesnic-7.jpg

colesnic-8.jpg

SURSA: informația  a fost depistată de mine în volumul celebrului cărturar Iurie Colesnic ”În lumea asta sunt femei…”, apărut la Chișinău la Editura ”Cartier”.

Axenia Iasir

Publicat în Без рубрики | Lasă un comentariu